Списание Замяна и връщане

Кошницата Ви е празна

И това е много жалко. Добавете някой от любимите си продукти или разгледайте нашите нови предложения.

Общи условия


Дата:20.11.2017

I. Общи разпоредби

1. Тези общи условия (наричани по-долу „Общи условия“) уреждат правата и задълженията, свързани с онлайн продажбата на стоки в онлайн магазина www.astratex.bg и са неразделна част от договора за продажба, който се сключва между продавача (оператора на онлайн магазина) и купувача. По силата на сключването на договора за продажба, купувачът декларира, че е бил запознат със съдържанието на Общите условия и се съгласява с всички предвидени в тях разпоредби.

2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2021г.


II. Дефиниции

 • Онлайн магазин – уебсайтът www.astratex.bg, чрез който се продават стоките през интернет.
 • Продавач – търговското дружество ASTRATEX a.s., регистрирано в търговския регистър, поддържан от Oбщински съд – Прага, раздел Б, под следния номер: 27623, със седалище на следния адрес: ул. „На Манинах“ 315/4, Холесовице, 170 00 Прага 7, идентификационен номер: 25944355. В същото време продавачът се счита и за оператор на онлайн магазина.
 • Купувач – потребител или предприемач, който сключва договор за продажба с продавача чрез онлайн магазина.
 • Потребител – всяко лице, което сключва договор с предприемач или предприеме други действия спрямо него извън обхвата на неговата бизнес дейност или самостоятелна заетост.
 • Предприемач – лицето, което извършва самостоятелно стопанска дейност за своя сметка и отговорност или предприема действия по подобен начин с цел печалба. За целите на настоящите Общи условия предприемачът се счита за лице, което извършва действия в рамките на своята бизнес дейност. Ако продавачът посочи неговия идентификационен номер в поръчката, той трябва да има предвид, че разпоредбите за предприемачи, предвидени тук, се прилагат и за него.
 • Договор за продажба – договорът, сключен между продавача и купувача чрез онлайн магазина, чийто предмет е продажбата на стоки.
 • Потребителски договор – договор за продажба, договор за извършване на работа или всякакви други договори съгласно българското законодателство, при условие че договарящите страни включват потребителя и продавача.
 • Стоки – артикули, които се предлагат от продавача чрез онлайн магазина.
 • Доставчик на куриерски услуги – договорен доставчик на куриерски услуги, който организира транспортирането на стоки от продавача до купувача.
 • Работни дни – делничните дни в календарната седмица (понеделник – петък), с изключение на официалните празници и почивни дни.
 • Българско законодателство – всички действащи нормативни актове на територията на Р. България, които регулират отношенията, обхванати с настоящите Общи условия.
 • Код за отстъпка – комбинация от няколко числа и букви; след въвеждането им на подходящо място при правене на поръчка, отстъпката на стоките ще бъде изчислена за купувача. Кодове за отстъпки се предоставят в обхвата на промоционални събития или се изпращат по имейл.
 • Ваучер за подарък – карта за подарък, купена чрез онлайн магазина, която може да бъде принтирана или предоставена в електронен формат. Тя представлява код, който, след поставяне на подходящото поле в „кошницата“, намалява крайната цена със сумата, която е предоставена във ваучера.
 • Astratex клуб – програма за лоялност, чрез която купувачът може да получи отстъпка за следващата си покупка.
 • Замяна и връщане чрез онлайн магазина – лесен начин да бъдат върнати стоките с възможност за избор на нови стоки чрез попълване на онлайн формуляр в онлайн магазина.
 • Оценка – Всички отзиви за Astratex.bg идват от доверени клиенти. Всеки Купувач получава уникален линк в имейла, предоставен при изпращане на поръчката, за предоставяне на оценка, във връзка с конкретните закупени Стоки или услуги.За един закупен продукт може да бъде въведен само един отзив. След изпращане на оценката линкът бива деактивиран.


III. Процедура при сключване на договор за продажба

1. Предложението за сключване на договор (офертата) се извършва в момента, в който предлаганите стоки са поставени в онлайн магазина от продавача, договорът за продажба се сключва в момента, в който се направи (изпрати) поръчка от купувача. Правейки (изпращайки) поръчката, купувачът дава съгласието си с тези Общи условия.

2. Стоките в онлайн магазина са надлежно маркирани с име и обикновено се показват заедно с описание, което съдържа информация относно използваните за изработка материали, както и за други качества на стоките, и в случай че стоките са произведени в различни размери и цветове, купувачът може да избере размер и цвят преди да постави артикулите в „кошницата“.

3. Купувачът избира стоките, включително цвета, размера и други параметри, ако такива могат да бъдат избрани, и поставя артикулите в пазарната количка чрез натискане на бутона „Добави в кошницата“ („в количката“ или на бутона със символа на пазарна количка). Като част от процесът на поръчка на стоки, купувачът може да се върне към определени стъпки назад с цел да контролира своята поръчка или да направи промени по нея.

4. Завършвайки процеса по изготвяне на поръчка от купувача, след натискане върху бутона „Изпрати поръчката“ тя става обвързваща. Купувачът може да анулира поръчката си на всеки един предходен етап, като прекрати процесът по изпълнение на гореспоменатите стъпки или като напусне уебсайта, на който се правят поръчки.

5. След изпращане на обвързващата поръчка, на купувача се изпраща потвърждение за поръчката на имейл адреса, който е предоставен в поръчката; потвърждението включва номера на поръчката, обобщение на данните от сключения договор за продажба и др.

6. Продавачът може да се свърже с купувача във връзка с поръчката, използвайки телефонния номер, посочен от купувача при извършване на поръчката, по въпроси, свързани с изпълнението на договора за продажба.

7. Договорът за продажба може да бъде сключен на български или английски език.

8. Веднага след като поръчката на купувача бъде потвърдена като договор за продажба между купувача и продавача, тя се архивира за целите на нейното изпълнение и допълнително доказателство и ще бъде достъпна до купувача след влизане в неговия потребителски акаунт. Купувачът (потребителят) има право да прекрати договора за продажба без неустойки до момента, в който поръчаните стоки не бъдат изпратени. И все пак купувачът трябва да информира продавача за такова прекратяване чрез имейл или по телефон. Всякакви промени в поръчката или коригиране на грешки могат да бъдат направени до момента на изпращане на поръчаните стоки, с изключение на начина на плащане, който може да се извърши само със съгласието на продавача. 

9. В рамките на процеса на поръчка, купувачът има възможност да закупи допълнителни услуги, предлагани от продавача. Под тези допълнителни услуги се разбира следното:
 • "Защита срещу повреда или загуба" е услуга, при закупуването на която, в случай на загуба или повреда на стоки от страна на превозвача, на купувача се предоставя специална грижа за клиента, в рамките на която продавачът приоритетно ще разгледа и ще реши тази ситуация и незабавно ще изпрати нови стоки.
 • "Удължен срок за връщане" е услуга, при закупуване на която срокът за отказ от договора за покупка се удължава след периода, посочен в член VIII.1. от тези ОУ. Конкретният период, с който се удължава срокът за отказ, е посочен в рамките на процеса на поръчка при закупуването в описанието на тази услуга.
 • "Експресно възстановяване на парите" е услуга, при която продавачът гарантира на купувача, че при връщане на стока поради отказ от договора или по друга причина, купувачът получава специална грижа за клиента, която се състои в приоритетна обработка на това връщане на стоки и възстановяване на цената за покупката на тези стоки обратно на купувача.

Допълнителните услуги се поръчват като отделни услуги извън рамките на стоките. Цената на допълнителната услуга е посочена в рамките на поръчката и се заплаща заедно със стоката. Поради естеството си, допълнителните услуги се изпълняват в момента на опаковането и изпращането на стоките, при което изпълнението им може да се осъществи преди изтичането на срока за отказ от договора. В този случай потребителят няма право да се откаже от договора във връзка с тези допълнителни услуги. Допълнителните услуги не са достъпни за предприемачите.


IV. Покупна цена

1. Покупните цени на стоки и услуги са предоставени в онлайн магазина с включено ДДС и всички такси, предвидени в закони или други парични разпоредби. Разходите за доставка на стоки се различават в зависимост от начина на доставка и плащането на покупната цена.

2. Покупната цена, определена за стоките в момента на извършване на поръчката, се счита за обвързваща покупна цена както за продавача, така и за купувача, и след като поръчката е изпратена, покупната цена не може да бъде променяна, дори ако продавачът след това променя размера на покупната цена за стоки или в случай че е в ход действието на промоционална отстъпка. При замяна на един и същ вид стоки за друг размер, купувачът плаща същата цена като цената в първоначалната поръчка. Ако купувачът поиска замяна на стоки за друг вид се прилага цената съгласно действащата ценова листа и купувачът няма правото да използва отстъпката, отстъпката от Astratex клуб или кода за отстъпка, които вече са използвани в първоначалната поръчка.

3. Продавачът си запазва правото да променя покупната цена на стоките, които се предлагат чрез онлайн магазина, и да организира промоционални акции за отстъпки, съгласно общовалидните законови разпоредби.

4. Продавачът предоставя различни видове отстъпки (за лоялност, обем, кодове за отстъпки и др.). Всяка отстъпка може да бъде използвана еднократно, освен ако не е предвидено друго. В случай на многократно използване или в случай, че отстъпката се прилага в нарушение на правилата за определения вид отстъпка или действие, продавачът има право да откаже да приеме такава отстъпка. Купувачът трябва да бъде информиран и да му се предостави възможност да направи поръчка без такава отстъпка.

Ваучери за подарък. Ваучерът за подарък е неделим, т.е. цялата стойност, дадена на ваучера за подарък, трябва да бъде използвана в една поръчка. Ако стойността на ваучера е по-висока от стойността на цялата поръчка, разликата в сумата не се прехвърля в нов ваучер за подарък и неизползваната сума не се възстановява. Ваучерът за подарък не може да бъде заменен срещу пари. Максимум пет ваучера за подарък могат да бъдат използвани в една поръчка.

Код за отстъпка. Само един код за отстъпка може да бъде приложен в една поръчка. Кодът за отстъпка не може да бъде използван при покупка на ваучер за подарък.

Astratex клуб – Пълна информация: https://www.astratex.bg/obsshi-uslovija-na-programata-za-lojalni-klienti-astratex-klub/

Преференциите от точките в Astratex клуб, както и намалението при използване на код за отстъпка, се разпределят пропорционално между всички стоки в поръчката (намалени и ненамалени). В случай на връщане на стоки от поръчка, в която са използвани точки от Astratex клуб или код за отстъпка, сумата ще бъде възстановена след отстъпката. Кодовете за отстъпка са валидни за ограничено време и могат да бъдат използвани само преди изтичането му. При връщане или рекламация по отношение на стоките, валидността на кода за отстъпка не се подновява. При връщане на стоките използваните точки от Astratex Club няма да бъдат върнати в акаунта на потребителя.


V. Условия за плащане

1. Плащането на покупната цена се извършва в българската валута (български лев).

2. В процес на правене на поръчката купувачът може да избере методът на плащане на покупната цена на стоките:
 • Плащане при получаване: наложен платеж при получаване на стоките от куриер; в брой.
 • Плащане предварително (безкасово плащане): незабавен трансфер на пари от сметка или плащане с карта; плащане чрез банков превод.

3. Избраният метод на плащане на покупната цена може да бъде променен след извършване на поръчката само със съгласието на продавача.

4. Съгласно чл. 118, ал. 3а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

5. Друга информация относно определени методи за плащане може да бъде намерена в раздел „Доставка и плащане“ в онлайн магазина (https://www.astratex.bg/transport-i-zaplasshane/).  


VI. Условия за доставка

1. Стоките се доставят от купувача само на територията на Р. България.

2. Продавачът се задължава да достави стоките на купувача заедно с всички компоненти и аксесоари, съгласно договора за продажба. Извършвайки поръчка, купувачът може да избере от следните методи за доставка на стоки:
 • доставка от куриер до адрес, посочен в поръчката;
 • доставка до офис на куриер, посочен в поръчката.

Задължението на продавача е да достави стоките на купувача се счита за изпълнено в момента, в който продавачът даде възможност на купувача да се разпорежда със стоката на мястото на изпълнение и уведоми купувача предварително. Ако продавачът трябва да изпрати стоките на купувача (предприемача), той ги предава на първия куриер за целите на техния транспорт до купувача и дава възможност на купувача да използва правата си, произтичащи от договора за транспорт с куриера. Поръчаните стоки се доставят на купувача (потребител) веднага след като стоките са предадени от куриера.

3. При условие, че стоките са на склад, продавачът обикновено изпраща стоките на купувача в рамките на два работни дни от датата, на която е сключен договора за продажба. В случай че купувачът избере като метод на плащане банков превод, стоките ще бъдат изпратени в рамките на два работни дни от денят, в който покупната цена е кредитирана по сметката на продавача.

4. Дните за доставка, посочени на уебсайта, са с информативен характер. Те са основани на очакваното време за доставка на транспортните компании.

5. Всички разходи за доставка и опаковане, избрани от купувача в неговата поръчка, се поемат от купувача; разходите за доставка и опаковане са посочени в ценовата листа на продавача. Разходите за транспорт на стоките, както и информация за методите на доставка са налични в раздел „Доставка и плащане“ в онлайн магазина (https://www.astratex.bg/transport-i-zaplasshane/).


VII. Отказ от договора за продажба и прекратяването му по взаимно съгласие  

1. Продавачът има право да се откаже от договора, сключен в купувача, в случай че поръчаните стоки вече не се произвеждат или доставят, както и в случай на очевидна грешка в цената на стоките (т.е. цена очевидно различна от цената на този тип стоки).

2. Продавачът също има право да се откаже от договора в случай, че купувачът не нареди банков превод в рамките на един работен ден от деня на сключване на договора за продажба.

3. Продавачът/предприемачът може да поиска да прекрати договора за продажба по всяко време от момента, в който договорът е сключен, до момента, в който стоките са изпратени от продавача. Договорът за продажба се прекратява по силата на взаимно съгласие на договорните страни в момента, в който продавачът предостави на купувача своето съгласие за прекратяване на договора за продажба.


VIII. Условия за отказ от договора от страна на купувача като потребител

1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, купувачът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от купувача или от трето лице, различно от превозвача – при договор за продажба. Въпреки тази разпоредба, продавачът, по свое желание, предоставя на купувача правото да се откаже от договора за продажба в 30-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките.

2. Процедура по разваляне на договора:
 • Най-късно на 30-тия ден след получаване на стоките, продавачът трябва да бъде уведомен писмено за желанието на купувача да се откаже от договора.
 • Купувачът е длъжен да изпрати стоката, по възможност заедно с бележката за доставка (стоковата разписка) или друга идентификация на договора за покупка (за да можем да определим кои стоки по кой договор за покупка са), на продавача до адрес: За получател ЕТ Багира-Добромир Борисов; Astratex.bg; бул.България 44; гр.Разград; 7200; Тел. номер:+359 892026783. без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни, считано от момента на отказ от договора. Съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, потребителят заплаща само преките разходи за връщане на стоките, с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоки се заплащат от потребителя. Върнатите стоки трябва да не са използвани, да не са увредени и да са цели (включително аксесоари). При отказ от договора, купувачът е отговорен само за намаляването на стойността на стоките в резултат на използване на стоките по начин, различен от необходимия за запознаване с естеството и свойствата на стоките, включително и тяхната функционалност. Прилагането на бележката за доставка (стоковата разписка) към стоката не е задължение на купувача.

3. При отказ от договора от страна на купувача, продавачът възстановява всички суми, получени от купувача, включително разходите за доставка, но само ако е избран най-евтиния вид стандартна доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на купувача да се откаже от договора (съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите). Въпреки това, продавачът не е длъжен да върне паричните средства на купувача преди купувачът да е предал стоките или предоставил доказателства за тяхното връщане обратно до продавача, което настъпи първо.

4. Съгласно чл. 54, ал. 2 от Закона за защита на потребителите, при отказ от договора от страна на купувача, продавачът е длъжен да възстанови сумите като използва същото платежно средство, използвано от купувача при първоначалната трансакция, освен ако купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за купувача. При плащането чрез карта, паричните средства ще бъдат върнати на купувача по същия начин. Ако порталът за плащания отхвърли процеса по някаква причина, продавачът може да поиска от купувача номер на банкова сметка, за да върне парите чрез банков превод. При всеки друг метод на плащане, купувачът трябва да предостави номер на банкова сметка, по която да бъдат върнати парите. По друг начин може да бъде върната сумата на купувача само по негово съгласие и при условие, че това не е свързано с разходи за него. Получените пари не могат да бъдат върнати по сметки, обособени за заеми, кредити, спестявания и др. 

5. Право на ползване на промоционална акция (подарък, отстъпка или друг вид предимство) възниква, когато поръчката отговаря на всички изисквания на обявеното в момента събитие. В случай че купувачът се откаже от договора за продажба, правото се прекратява. Подаръкът се връща заедно с неподходящите стоки. Ако купувачът върне само част от стоката и стойността на оставените продукти не достига определената граница за правото на подарък, купувачът също е длъжен да го върне. В противен случай на купувача се начислява нормалната цена на подаръка.

6. Замяна и връщане чрез онлайн магазина. Продавачът трябва да осигури на купувача възможността да използва електронен формуляр за целите на връщането на стоки или тяхната замяна (https://exchange.astratex.bg).  При затруднения с използването на електронния формуляр, стоките могат да бъдат върнати и с попълнен хартиен такъв, който е предоставен от продавача заедно с пратката и на който трябва да бъде посочена банкова сметка за връщане на сумата. Транспортните разходи при връщане на стоки се поемат от купувача, освен в случаите, в които продавачът изрично се е съгласил да поеме разходите по връщането на стоката.


IX. Права, произтичащи от дефектно изпълнение, гаранция

1. Продавачът носи отговорност относно липсата на дефекти в стоките към купувача. Отговорността на продавача спрямо купувача се отнася по-специално до обстоятелството, че в момента, в който рискът от повреда се прехвърля върху купувача:
 • стоките имат свойства, които са определени от страните и ако не е имало такива договорености между страните, стоките трябва да имат свойствата, описани от производителя или които се очакват от купувача по отношение на естеството на стоките и тяхната реклама;
 • стоките са подходящи за целите, определени от продавача, или за целите, които са обичайно определени за този тип стоки;
 • стоките отговарят по качество или дизайн на договорената проба или модел, ако качеството или дизайна са били определени за договорената проба или модел;
 • стоките са в подходящото количество, размери или тегло;
 • стоките са законосъобразни.
2. Купувачът има право да претендира за дефекти, възникнали върху стоките в рамките на 24 месеца от тяхното получаване. Гореспоменатото не се прилага за:
 • стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект, който е и причината за намаляването на цената;
 • дефекти при употребявани и носени стоки, получили се в резултат на нормална употреба;
 • използваните стоки, когато получат дефект, съответстващ с мярката на употреба и носене, които стоките имат при получаването им от купувача;
 • ако е в резултат от естеството на стоките.
3. Ако дефектното изпълнение представлява нарушение на договора, купувачът има право:
 • на отстраняване на дефекти или на доставка на нови стоки, без никакви дефекти, или да му се доставят липсващи части, освен ако това е непропорционално на естеството на дефекта, но ако дефектът е само на част от стоката, купувачът може да поиска само за замяна тази част; ако това е невъзможно, купувачът има право да се откаже от договора. Ако обаче това е несъразмерно поради естеството на дефекта, по-специално ако дефектът може да бъде отстранен без ненужно забавяне, купувачът има право на премахване на дефекта безплатно;
 • на отстраняване на дефекта чрез поправка на стоките;
 • на пропорционална отстъпка от покупната цена;
 • на отказ от договора.

Купувачът трябва да информира продавача за правото, което иска да упражни, когато уведомява за дефекта или без неоправдано забавяне след уведомяване за дефекта. Без предварително съгласие на продавача, купувачът не може да промени избраното право; тази разпоредба не се прилага, ако купувачът поиска отстраняване на дефекти, които се окажат непоправими. Освен ако продавачът не отстрани дефекта в подходящ срок или не информира купувача за намерението си да не отстранява дефекта, купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена като заместител на отстраняването на дефекта или може да се откаже от договора. Купувачът (потребител) има право на съответната отстъпка от покупната цена и в случай че продавачът не е в състояние да достави нови стоки, да замени тяхната част или да ги поправи, както и в случай че продавачът не уреди ремонта в подходящото време или ако условията за ремонт причиняват значителни неудобства на потребителя.

4. Ако дефектното изпълнение е несъществено нарушение на договора, купувачът има право да претендира за отстраняване на дефекти или за подходяща отстъпка от покупната цена. Докато купувачът не упражни правото си на отстъпка или отказ от договора, продавачът може да достави липсващите части или да отстрани правен дефект. Други дефекти могат да бъдат отстранени от продавача по преценка на продавача или чрез ремонт на стоки, или чрез доставка на нови стоки. Ако продавачът не отстрани дефекта в подходящ срок или ако продавачът откаже да отстрани дефекта, купувачът може да поиска отстъпка от покупната цена или да се откаже от договора. Купувачът не може да промени решението си относно правото, което ще бъде упражнено, без предварително съгласие от продавача.

5. Купувачът има право да получи доставка с нови стоки или да замени частите и в случай на поправящ се дефект, ако стоките не могат надлежно да бъдат използвани поради повторение на дефекта след ремонта или поради по-голям брой дефекти. В този случай купувачът също има право да се откаже от договора.

6. Ако срокът, за който стоките могат да бъдат използвани, е посочен върху стоките, тяхната опаковка, инструкциите, прикрепени към тях, или в рекламата, в съответствие с други законови разпоредби, продавачът предоставя гаранция на купувача за качество само в рамките на този срок. Чрез гаранцията за качество продавачът се ангажира, че стоките ще бъдат подходящи за използване за обичайната цел за определен период от време или че ще запазят обичайните си свойства за определен период от време. Гаранционният период тече от доставката на стоката до купувача; ако стоките са изпратени съгласно договора, то гаранционния срок тече от момента, в който стоките достигнат дестинацията си. Купувачът няма право на гаранция, ако дефектът е причинен от външно събитие, след като рискът от повреда на стоката е прехвърлен на купувача. Това не важи, ако дефектът е причинен от продавача.

7. Всички права, произтичащи от дефекти, се упражняват пред продавача (наричани по-долу „оплаквания“). Оплаквания могат да се подават и въз основа на уведомление за оплакване, което купувачът изпраща на следния адрес заедно със заявените стоки: За получател ЕТ Багира-Добромир Борисов; Astratex.bg; бул.България 44; гр.Разград; 7200 Тел. номер:+359 892026783. Ако купувачът упражни правото от дефектното изпълнение, продавачът ще потвърди писмено времето на такова упражнение, както и извършването на ремонта и периода на неговата продължителност. 


X. Специални разпоредби за предявяване на искове от купувача като потребител 

1. Продавачът или негов упълномощен служител взема решение по рекламацията незабавно, а при по-сложни случаи – в рамките на три работни дни. Този период не включва времето, необходимо за професионална оценка на дефекта според вида на продуктите или услугите. Рекламацията, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъде уредена без неоправдано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, освен ако продавачът не се съгласи с потребителя за по-дълъг срок. След изтичане на този срок потребителят ще има същите права, като при дефект, който не може да бъде отстранен. 

2. Продавачът е длъжен да предостави на потребителя писмено потвърждение за времето, в което потребителят е упражнил правото си, за съдържанието на неговата рекламация и за начина на разглеждане и; продавачът също така е длъжен да предостави на потребителя потвърждение за датата и начина на разглеждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и неговата продължителност, или писмена обосновка за отхвърляне на рекламацията. Цялата горепосочена информация се изпраща на потребителя по електронната поща, предоставена от потребителя при неговата поръчка (приложено е също и потвърждение за получаване на рекламацията, както и протокол за рекламация). 

3. Съгласно Глава девета, Раздел I, Потребителски жалби и сигнали от Закона за защита на потребителите, купувачът (потребител) има право да подаде жалба, сигнал или предложение до Комисия за защита на потребителите, при нарушение на правата му. Комисията за защита на потребителите регистрират подадените жалби, сигнали и предложения от потребителите и образуват производство за разглеждането им.  


XI. Защита на личните данни

Информация относно обработването на лични данни може да бъде намерена на следната хипервръзка: https://www.astratex.bg/zasshita-na-lichnite-danni/ 


XII. Уреждане на спорове

1. Всички спорове, които могат да възникнат между продавача и купувача, ще се отнасят за разглеждане до компетентните органи, съгласно законодателството на Р. България.

2. Купувачът, в качеството на потребител, има право да използва извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове, произтичащи от договора за продажба или договора за предоставяне на услуги, съгласно Закона за защита на потребителите. Списък на органите за извънсъдебно решаване на спорове за всички държави:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

3. Алтернативното разрешаване на потребителски спор се започва само по искане на потребителя и само в случай че спорът не може да бъде разрешен директно с продавача. Искането може да бъде подадено най-късно в рамките на една година от деня, в който потребителят е упражнил правото си, което е предмет на спора, към продавача за първи път.

4. Потребителят има право да започне алтернативно разрешаване на спорове онлайн чрез платформата за алтернативно разрешаване на спорове, достъпна на ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Купувачът, в качеството си на потребител, може да направи запитване относно потребителските си права към Комисия за защита на потребителите, както и за насоки относно алтернативно разрешаване на спорове.

6. Продавачът се задължава да търси алтернативно разрешаване на спорове с купувача, освен ако то не бъде отказано от купувача.

7. Процедурите по алтернативно разрешаване на спорове не лишават купувача (потребителя) и продавача (предприемача) от техните права да търсят защита по съдебен ред. При избор на арбитраж като процедура за алтернативно разрешаване на спор, съгласно чл. 38 от Закона за международния търговски арбитраж, арбитражното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

8. По време на преговорите за алтернативно разрешаване на спорове сроковете за давност и преклузия съгласно българското законодателство не текат или започват да текат, докато една от страните по спора изрично не откаже да продължи преговорите.

9. Надзорът за изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на потребителите се осъществява от Комисията по защита на потребителите.  


XIII. Заключителни разпоредби

Тези Общи условия са валидни и ефективни по начина, по който са публикувани на уебсайта на продавача в деня на подаване на електронна поръчка от купувача. Решаващата формулировка на условията също се изпраща на купувача заедно с потвърждението на поръчката. Продавачът си запазва правото да промени условията.