Консултация

Всичко, което искате да
знаете за долното
бельо

Консултация

ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ НОСИТЕ
ПРАВИЛНИЯ
СУТИЕН?

Четири прости стъпки и
шивашкият метър Ви делят от съвършено прилягащия сутиен.